Съвременна архитектура

В началото на 20 век много нови идеи били прокарани в света на архитектурата – това било началота на модерната (съвременна) архитектура. Характерен белег тук е влагането на машинни елементи в архитектурата и растежа на професионалния индустриален дизайн. Хората обръщат повече внимание на удобството и цената, отколкото на духовните или философски възгледи относно архитектурата. След Втората световна война хората се обръщат към нов вид архитектура и строителство, т.н. „Следвоенен социално и икономически ориентиран ред”. Фокусът е насочен към средната и работещата класа в обществото. Повечето хора отхвърлят архитектурната практика за исторически стил на сданията, поради връзката му с аристократичния ред. Красиви за периода си, новите построени сгради и къща отхвърлят орнаментите и детайлите от архитектурата – залага се на здравата, удобна конструкция, която създава уют и комфорт на хората. Ново построените сгради бързо се увеличават, поради простотата на формата и по-практичните строителни материали и прилагани технологии.

В наши дни архитектурата не е индивидуално занимание, а съвкупност от експертни оценки - специалисти в различни области, които съвместно работят за достигане на най-добрия резултат при проектиране и строеж. Тя е ежедневно променяща се наука, според нуждите и предпочитенията на хората и откриването на нови технологии и средства за улесняване процеса на строителство. Модерното строителство се свързва и с редице странични ограничения и проблеми – глобализацията на света доведе до екологични и социални безредици, до остри критики и елементаризация на външния и вътрешния дизайн. Разбира се неограничените възможности спомагат за създаването на невероятни човешки архитектурни творения, предизвикващи възхищение и удовлетворение. Големите световни фирми работят по международни проекти, а доказалите се архитекти създават оригинални и красиви творби. Удобствата на съвременната архитектура и строителство могат да задоволят и най- претенциозния човешки вкус. Денонощно предоставените топла вода и ток, топлоизолациите и климатичните инсталации, стотиците видове бяла и черна техника, съчетани в неповторим интериорен дизайн са черти на нашия век – век на удобства и изкушения, век на природни и икономически проблеми.Терминът „Архитектура”

Терминът „Архитектура” има латински произход – architectura и означава наука, изкуство за проектиране на сгради. Разбира се в последствие понятието придобива по-широк смисъл...

прочети повече


История на Архитектурата

Още древните народи са осъзнали нуждата от удобни и защитени помещения за тях и техните семейства. Сигурните домове стават част от културата и бита на народите. Тяхното постепенно усъвършенстване съпътства израстването на хората и техните нужди. Постепенно строенето на къщи се превръща в занаят и отличителна черта на световните историческите промени. Архитектурата заема вече важно място в бита и характеристиките на дадено общество или на отделни племена през различните исторически периоди. Разбира се в различни точки от света архитектурния подем е в различна степен...

прочети повече