Архитектурата в България

Екологично и енергоефективно проектиране

Това е темата на лекцията, изнесена на 20 юни в Централния дом на архитектите от арх. Николай Баровскил, присъствал на кръгла маса в Осло по тези проблеми. Той представя лекциите и дискусиита от срещата на европейските архитекти, като нарича проявата „вдъхновяващо събитие”. Проведена в Деня на земята, тя е била съпътствана от изложба под логото „Топящи се ледове”. Архитект Баровски казва: „На запад тази тема е доста гореща, тъй като проучвания са показали, че 40% от енергията се използва от сградите. Архитектите вече координират действията си, като създават цели квартали с нулеви емисии на въглероден двуокис.”

Какво значи екологично проектиране?
Изяснявайки понятието „зелени сгради”, арх. Баровски се спира на екологичните, технологични и икономически аспекти на екопроектирането. Пасивният дизайн, добрите топлоизолации и оптимизираното ползване на водата не се нуждаят от инвестиции. Останалите инвестиции – за заместители на конвенционалната енергия – се изплащат до 7 години. Необходими са общи екологични решения – избор на равностойни материали.
Какво означава екологичен сертификат?
В системите за екологично сертифициране водещи са Съединените щати. От 1998г. там е създадена методика, ориентирана кам небостъргачите и офисните сгради. В момента тя е задължителна в 40 щата и е приета от 12 други държави (у нас вече придобива популярност понятието „енергиен одит”). Сертификатът има четири разновидности: базов, сребърен, златен и платинен.
Кои са компонентите на екологичното проектиране?
На първо място е екологичното ситуиране, на второ – оптималното водоползване (97% от водните запаси са в океаните, 2% са замръзнали и само 1% са използваемите води). Връзката между енергоефективността и околната среда е най-важното в LEED сертификата. Следват материалите и ресурсите, които трябва да бъдат местни, възобновяеми и подлежащи на рециклиране. Те трябва да отговарят на 5 въпроса: от къде произхождат; какви са вторичните продукти от тях; как се доставят и монтират; как се експлоатират и поддържат (здравословнили са); какво може да се направи от тях след използването им. С понятието IAQ се означава качеството на вътрешната среда – намаляване газовете в интериора, увеличаване дневната светлина и чистия въздух.

Какво да променим в процеса на проектирането? Има осем основни начина за внедряване на екопринципите:
- приемете реални цели в практиката си;
- създайте си екологичен стандарт за всеки проект;
- обяснете добре целите си на останалитеспециалисти от екипа;
- допълнете каталога си от материали с екологични материали и с екологични параметри на съществуващите такива;
- обърнете внимание на екологичните аспекти пред вашите клиенти;
- не искайте разрешение от клиента си да направите нещо, което знаете, че е правилно;
- предлагайте екологичното проектиране като базова услуга;
- предлагайте само здравословни материали.

След тези основни положения може да се направи изводът,че колкото по-рано в проектите се залагат екологичните параметри (най-добре в идейния проект), толкова по-напред ще се изнесат максималните усилия, което ще улесни техническата и работната фаза. Софтуерният продукт на фирма Autodesk за цифрово моделиране на сгради – Revit Architecture 2008 и други две модификации е предназначен за проектиране на конструкции Revit MEP 2008 и за инсталации. В тези продукти има всичко, от което се нуждае архитекта, като най-голямата предимство е изготвянето на количествени сметки на материалите. Продуктът има добър интерфейс с 3D studio и се предлага на изгодна цена в пакет с Auto CAD.
арх. Милена Михайлова, в-к Арх&Арт бр. 26, 2007г


Статии за Архитектура

- Започна изграждането на...

- Градят се два нови...

- Столичани отново ще се радват...

- Архитектурата: преди всичко...

- Архитектурната критика ...

- Историческата среда около ...

- Увековечават паметта на София...

- Музей на палеолита в Южна Корея...

- Авторитетен и представителен ...

- СИТИ ЦЕНТЪР СОФИЯ ...

- Архитектурното наследство на ...

Архитектурни Новини

Чествахме световния ден на Архитектурата

В Централния дом на архитекта тържествено беше отбелязан 1 октомври – Международният ден на архитектурата. В залата и в градината на ЦДА се събраха десетки творци от различни поколения, приели за своя съдба съзидателната и творческата професия на архитекта...


Тракийската гробница край Александрово е предложена за световен паметник

Тракийската гробница със стенописи в землището на село Александрово, Хасковска област е открита през декември 2000 година. Намира се югоизточно от него, в надгробна могила с диаметър около 60 метра и височина 15 метра. Конструкцията е от каменни блокове, на суха фуга, върхът на купола е покрит с плоча. Живописна украса има и в трите помещения на гробничното съоръжение – запазена в различна степен...