Архитектурни проекти

Оригинални архитектурни проекти

Хотел несебър Марина, Несебър;
концептуален проект


Forma-1 Архитекти
Учебен комплекс ЕСПА Учебен комплекс ЕСПА, концептуален проект

Forma-1 Архитекти
Преустройство на сгради Нови павилиони в оранжерията на Университетска ботаническа градина, пл. В. Левски, София

Forma-1 Архитекти
Оригинални конкурсни проекти Gyeonggi-do Jeongok Prehistory Museum, Кореа

Forma-1 Архитекти, арх. Михаил Петков, арх. Лило Попов
Оригинални конкурсни архитектурни проекти Оранжерии към Университетска ботаническа градина, Балчик - Двореца

Forma-1 Архитекти
Преустройство на сгради Преустройство на почивна база на ВАС, с. Лозенец, община Царево

Forma-1 Архитекти, съвместно с ЕКСА

Архитектите от Форма-1

Съдружниците във Форма 1 - архитект Йорданов и с-ие са опитни архитекти, дипломирани през 1981г. в София, България и от тогава работят изключително в областта на проектирането. „Основали сме "Форма-1" през 1990г. като фирма за комплексно проектиране. Разполагаме с екипи от квалифицирани специалисти по сградни конструкции и инсталации, които се комплектоват съобразно характера на задачата. Имаме голям брой проекти и реализации в различни области на архитектурата”.

Форма-1 Контакти

Главен архитект Орлин Йорданов
e-mail: orlin@forma1bg.com

GSM: (+359) 887 70 95 29


Главен архитект Румен Йотов
e-mail: rumen@forma1bg.com

GSM: (+359) 887 31 79 00


Офис: 1606 София, бул. Тотлебен 11
website: www.forma1bg.com